Insert your widgets from Appearance->Widget

Blog

bazen

ODZIMOVANIE BAZÉNA

Na odzimovanie bazéna je vhodné zavolat špecializovanú firmu.

Spusti bazén do prevádzky je nutné skôr, ako teplota vody v bazéne presiahne 10-15 stupňov a v noci už nie sú mrazy, v opačnom prípade sa v bazéne vytvoria riasy.

V prvom kroku vizuálne skontrolujeme bazén,či nedošlo počas zimy k jeho poškodeniu. V prípade znečistenia treba bazén dôkladne vyčistit, pozapájat všetky komponenty ( filtrácia, salinátor, výmenník, dávkovacie stanice…) potom dopustíme vodu ktorú následne otestujeme testerom.

Potom do bazéna aplikujeme šokovú dezinfekciu a filtrujeme 24 hod. Následne upravíme hodnoty pH vody.

Správne hodnoty pH vody sa pohybuje v rozmedzí 6,8 až 7,6. Ak voda nedosahuje požadovanú hodnotu, treba ju upraviť ( pH plus/pH mínus ). V prípade ak máte automatický dávkovač pH, môžete ho spustiť ihneď, ak regulujete pH ručne, do jeho úpravy sa pustite až po troch dňoch od napustenia bazénu.

Pri solnej úprave nezabúdajte, že slanost vody by nemala presiahnuť 5 kg na 1 m3 vody.

V najbližších dňoch je potrebné v bazéne kontrolovať tesnosť spojov na potubý a kontrolovať dávkovanie chémie.

Pri odzimovaní bazéna Vám radi pomôžeme.