Insert your widgets from Appearance->Widget

Blog

pool-water

Riešene problémov s bazénovou vodou

NÁPRAVA VŽDY AKO PRVNÉ JE NUTNÁ KONTROLA pH

PROBLÉM

PRÍČINA

RIEŠENIE
1) Voda je zelená, ale čistá. a) Stopy železa z napustenej vody (voda je žltozelená)

b) Stopy medi vlivom korózie medených častí (voda je tyrkysovo zelená)

Nárazové alebo šokové zachlórovanie
1) zregulovať hodnotu pH

2) rozpustiť vo vode rýchlo rozpustný granulát pre rýchle chlórovanie a pridať do vody

2) Voda je hnedá a kalná Vysoký obsah železa vo vode v bazéne / korodujúce železné diely podľa bodu č.1
3) Voda je mliečna a kalná
  1. organické nečistoty
  2. látky pôsobiace zakalenie (anorganické)
  3. príliš mnoho flokulačného prípravku
  1. nárazové alebo šokové chlórovanie – bod č.1
  2. regulovať pH-hodnotu
  3. redukovať vločkovanie, vniesť do bazénu nečistotu, aby sa mohol floccer na ňu naviazať
4) Voda je čiernohnedá a kalná Vysoký podiel mangánu vo vode, väčšinou podmienené spodnou vodou podľa bodu č.1
5) Voda je nepriehľadná, zelená Steny bazénu sú zelené a klzké, rastúce riasy Šokovo zachlóovať podľa bodu č.1 a pridať prípravok proti riasám
6) Steny bazénu sú drsné Usadeniny látok spôsobujú tvrdosť vody (vápno) Odstrániť usadeniny prípravkom alebo vypustiť bazén a použiť kyslý bazénový čistič. Nastaviť pH-hodnotu 7,0-7,4
7) Zápach chlóru, dráždenie Chlór je viazaný vo vode Chloramin Superchlorácia – to znamená prechlórovať vodu na 10x vyšší obsah voľného chlóru, ako ste namerali viazaného chlóru.
8) Voda silne pení
(protiprúd)
Voda obsahuje silno peniace algicidy, zbytky zazimovacích prostriedkou, alebo čistiace prípravky Pridať väčšie množstvo čerstvej vody, nepoužívať čistiace prostriedky pre domácnosť, použiť odpeňovací prípravok
9) Korózia

a) pH-hodnota je príliš nízka

b) stopy medi vo vode

a) zvýšiť pH-hodnotu na 7,0-7,4

b) podľa bodu č.1